ƯU ĐÃI SẢN PHẨM BẢO HIỂM BẢO AN TOÀN GIA

Gói sản phẩm bảo hiểm hoàn hảo giúp bảo vệ Quý khách hàng toàn diện, tích lũy hiệu quả và đặc biệt giúp chăm sóc sức khỏe Quý khách với nhiều dịch vụ tiện ích.

·         Gói sản phẩm bao gồm

Sản phẩm chính

Bảo an toàn gia

Sản phẩm bổ trợ

·       Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trả trước

·       Bảo hiểm hỗ trợ đóng phí bệnh hiểm nghèo

·       Bảo hiểm hỗ trợ chi phí y tế do tai nạn

·       Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn

·       Bảo hiểm hỗ trợ đóng phí

·       Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cho trẻ em

 

·         Thời hạn bảo hiểm và thời  hạn đóng phí:

Sản phẩm

Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn đóng phí

Sản phẩm chính

20 năm

5 năm

Sản phẩm bổ trợ

1 năm & tái tục hàng năm nhưng không vượt quá 5 năm

Bằng thời hạn bảo hiểm

 

·         Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi

Chi tiết

1.  Quyền lợi bảo vệ

·       Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe

·       5% Số tiền bảo hiểm/năm

·       Trong vòng 10 năm bắt đầu từ Ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 02

·       Tử vong (18 - 80 tuổi)

·       Thương tật toàn bộ vĩnh viễn (18 – 65 tuổi)

·       200% Số tiền bảo hiểm

·       Tử vong do tai nạn (18 – 65 tuổi)

·       Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn (18 – 65 tuổi)

·       400% Số tiền bảo hiểm

2.  Quyền lợi tiết kiệm

·       Quyền lợi tiền mặt

·       5% Số tiền bảo hiểm/ mỗi 5 năm

·       Quyền lợi đáo hạn

·       100% Số tiền bảo hiểm.

 

·         Quyền lợi sản phẩm bổ trợ

Sản phẩm

Quyền lợi

Chi tiết

Bệnh hiểm nghèo trả trước

Mắc 1 trong 37 Bệnh hiểm nghèo

·       Ứng trước 50% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính.

Hỗ trợ đóng phí bệnh hiểm nghèo

Mắc 1 trong 37 Bệnh hiểm nghèo

·       Miễn tất cả phí bảo hiểm phải nộp trong tương lai của sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bổ trợ.

Hỗ trợ chi phí y tế do tai nạn

Hỗ trợ viện phí (nằm viện từ 3 ngày trở lên)

·       1.000.000VND/ngày nằm viện.

·       Tối đa 30 ngày/lần và 3 lần/năm

Hỗ trợ viện phí đặc biệt

·       5.000.000VND/ lần nằm viện.

·       Tối đa 1 lần/năm và 3 lần trong suốt thời gian tham gia sản phẩm bổ trợ này.

Hỗ trợ chăm sóc đặc biệt

·       3.000.000VND/ ngày nằm viện tại Khoa chăm sóc đặc biệt.

·       Tối đa 45 ngày/năm và 3 lần trong suốt thời gian tham gia sản phẩm bổ trợ này.

Hỗ trợ phẫu thuật

·       5.000.000VND/ lần phẫu thuật.

·       Tối đa 1 lần Hỗ trợ phẫu thuật/ năm và 3 lần Hỗ trợ phẫu thuật trong suốt thời gian tham gia sản phẩm bổ trợ này.

Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn

Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

·       100% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ

Bảo hiểm hỗ trợ đóng phí

Bên mua bảo hiểm Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc mắc 1 trong 37 bệnh hiểm nghèo

·       Miễn tất cả phí bảo hiểm phải nộp trong tương lai của sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bổ trợ.

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cho trẻ em

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

·       100% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ

Mắc 1 trong 5 bệnh hiểm nghèo cho trẻ em

·       100% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ

Quyền lợi tự động tăng Số tiền bảo hiểm

·       Tự động tăng thêm 5% của Số tiền bảo hiểm ban đầu vào mỗi Ngày kỷ niệm 5 năm hợp đồng mà không cần đóng thêm phí hoặc thẩm định lại sức khỏe

 

·         Ưu đãi dành cho Khách hàng Priority

Mục

Điều khoản

Nội dung

1.      

 

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

·         Bảo lãnh viện phí trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

·         Hỗ trợ thu xếp điều trị y tế tại nước ngoài tại các Cơ sở y tế trong danh sách liên kết.

·         Tham gia hội thảo sức khỏe do VCLI tổ chức 1 – 2 lần/năm.

2.      

Dịch vụ ý kiến y tế thứ hai

·         Dịch vụ ý kiến y tế thứ hai là dịch vụ để người được bảo hiểm mắc bệnh có thể nhận được những đánh giá, nhận xét về chẩn đoán và hướng điều trị ban đầu của mình từ các trung tâm y tế thuộc tổ chức “Các Trung Tâm Y Tế Hàng Đầu Thế Giới (WMC)”.

·         Đối tượng hưởng dịch vụ: Người được bảo hiểm, Người có mối quan hệ được bảo hiểm với Người được bảo hiểm của hợp đồng chính do Bên mua bảo hiểm chỉ định, tối đa 4 người.

·         Dịch vụ ý kiến y tế thứ hai giúp:

ü Kết nối bệnh nhân với những trung tâm y tế hàng đầu thế giới tích cực tham gia những nghiên cứu mang tính đột phá và phát triển cận lâm sàng gần đây.

ü Loại bỏ những kiểm tra y tế lại không cần thiết để xác nhận lại chẩn đoán dẫn đến việc phát sinh thêm chi phí, chưa kể tới những tác động tiêu cực về tâm lý khi đi thực hiện những kiểm tra lại.

ü Cho phép tiếp cận đánh giá của các nhà chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới mà nếu không có dịch vụ y tế thứ hai thì hoàn toàn không thể tiếp cận do chi phí y tế siêu đắt đỏ.

·         Hỗ trợ thu xếp điều trị y tế tại nước ngoài tại các Cơ sở y tế trong danh sách liên kết tại Thái Lan, Malaysia, Singapore, nhưng không trùng với các Trung tâm y tế được lựa chọn đưa ra ý kiến y tế thứ hai (nhằm đảm bảo minh bạch).

3.      

Thu xếp điều trị trên toàn cầu cho  tất cả các bệnh

 

·         Với mạng lưới thông qua các đối tác hỗ trợ y tế trên toàn cầu, đối tác được chỉ định của VCLI sẽ thu xếp và hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục y tế.

ü Hỗ trợ nhập viện – Thu xếp/ hướng dẫn thủ tục nhập viện tại Cơ Sở Y Tế trên thế giới theo yêu cầu của bệnh nhân

ü Dịch vụ dịch thuật

ü Các dịch vụ vận chuyển – Thu xếp các dịch vụ vận chuyển liên quan tới việc điều trị y tế (bệnh nhân sẽ chịu chi phí phát sinh).

ü Quản Lý & Thương Thảo Chi Phí Y Tế.

4.      

Dịch vụ khách hàng ưu tiên

 

·         Thẩm định: khám sức khỏe tổng quát, lấy máu và nước tiểu tại nhà (áp dụng cho những khách hàng ở Hà Nội).

·         Đường dây nóng cho khách hàng cao cấp

·         Giải quyết quyền lợi bảo hiểm: thăm hỏi/ hỗ trợ thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại nhà.

·         Quà tặng Sinh nhật.

·         Quà tặng Năm mới.