Ưu đãi mua sắm trả góp

Lãi suất 0% tại các Đối tác liên kết

Chủ thẻ Vietcombank có thể tận hưởng ưu đãi mua sắm ngay và trả dần trong vòng tối đa 12 tháng tại các Đối tác liên kết với Vietcombank.

Lợi ích của chương trình

+ 0% lãi suất áp dụng trong toàn thời gian trả góp.

+ Mua trước trả dần mỗi tháng trong vòng 3,6,9 hoặc 12 tháng  (tùy vào từng Đối tác liên kết)

+ Không cần nộp thêm bất kỳ giấy tờ chứng minh nào

+ Được tham gia các chương trình tích điểm hoàn tiền, các chương trình ưu đãi sử dụng thẻ khác của VCB.

Quy trình thanh toán khi mua hàng trả góp từ đối tác:

+ Quý khách thanh toán món hàng hoặc dịch vụ bằng Thẻ Tín Dụng VCB như giao dịch thẻ thông thường.

 + Quý khách vui lòng điền vào Đơn đăng ký kèm điều kiện điều khoản Chương trình 0% lãi suất của VCB do Đối tác liên kết cung cấp.

+ Bằng việc yêu cầu và sử dụng dịch vụ này, Chủ thẻ đồng ý chấp nhận và chịu ràng buộc với các điều khoản và điều kiện của Chương Trình 

Điều khoản và điều kiện áp dụng

Lưu ý:

- Giá trị trả góp bằng giá trị giao dịch thẻ.

- Khoản trả góp định kỳ sẽ được lên Sao kê như một giao dịch thông thường và là một phần của tổng số tiền tối thiểu phải thanh toán trên Sao kê. Chủ thẻ thanh toán Khoản trả góp định kỳ này theo phương thức thanh toán sao kê thông thường.

 Ví dụ:

Khi dùng Thẻ Tín Dụng VCB để mua chiếc máy giặt trị giá 12 triệu đồng, thay vì phải trả hết khoản tiền này trong vòng 45  ngày  (hoặc 50 hoặc 55 ngày tùy theo thương hiệu thẻ tín dụng) để tránh chịu lãi, Chủ thẻ có thể chọn trả dần trong 3, 6, 9, hay 12 tháng với cách tính như sau:

Kỳ hạn trả góp

3 tháng

6 tháng

9 tháng

12 tháng

Khoản trả góp định kỳ hàng tháng

4.000.000 VND

2.000.000 VND

1.333.333 VND

1.000.000 VND

Giả sử trong tháng Chủ thẻ có thêm một giao dịch mua hàng khác trị giá 10.000.000 VND, như vậy Số tiền thanh toán tối thiểu sẽ là:

Kỳ hạn trả góp

3 tháng

6 tháng

9 tháng

12 tháng

Khoản trả góp định kỳ hàng tháng

4.000.000 VND

2.000.000 VND

1.333.333 VND

1.000.000 VND

Số tiền thanh toán tối thiểu

4.500.000 VND

= 4.000.000  + 10.000.000x 5%

2.500.000 VND = 2.000.000 + 10.000.000 x 5%

1.833.333 VND = 1.333.333 + 10.000.000 x 5%

1.500.000 VND =1.000.000 + 10.000.000 x5%

Các đối tác liên kết

                      -     Loại hình: Mua sắm
                      -     Trả góp 0% lãi suất trong thời gian 3,6,9 hoặc 12 tháng.
                      -     Giá trị trả góp tối thiểu: 20.000.000 VNĐ
                      -     Thời gian áp dụng từ 04/07/2019 đến 04/07/2020

 

                -   Loại hình: Giáo dục
                -   Trả góp 0% lãi suất  trong thời gian 6 tháng.
                -   Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VNĐ
                -   Thời gian áp dụng từ 15/07/2019 đến 15/07/2020
               -   Loại hình: Làm đẹp & Sức khỏe
               -   Trả góp 0% lãi suất trong thời gian 3 hoặc 6 tháng.
               -   Giá trị trả góp tối thiểu: 10.000.000 VNĐ
               -   Thời gian áp dụng từ 01/07/2019 đến 30/06/2020
               -   Danh sách hệ thống Nitipon Clinic xem tại đây
 

 • Trả góp 100% giá trị dịch vụ với lãi suất 0% trong thời gian 3 hoặc 6 tháng 
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND và gắn nhãn "0% trả góp"
 • Thời gian áp dụng từ nay đến 31/12/2019

 • Trả góp 100% giá trị dịch vụ với lãi suất 0% trong thời gian 3,6,9 hoặc 12 tháng 
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 10.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng từ nay đến 01/07/2020

 

 

 

 • Trả góp 100% giá trị dịch vụ với lãi suất 0% trong 6 tháng 
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng từ nay đến 31/12/2019

 

 

 • Trả góp 100% giá trị dịch vụ với lãi suất 0% trong thời gian 06 tháng
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng từ tháng 02/2019 đến 18/01/2020

 • Trả góp 100% giá trị dịch vụ với lãi suất 0% trong thời gian 3,6,9 hoặc 12 tháng
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng từ ngày 24/04/2019

 

 • Áp dụng tại các địa điểm đính kèm
 • Trả góp 100% giá trị dịch vụ với lãi suất 0% trong thời gian 3,6 hoặc 9 tháng
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng từ ngày 18/04/2019

 

 

 

 • Trả góp 100% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong thời gian 3,6,9 hoặc 12 tháng
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng từ ngày 22/04/2019 đến 24/04/2024

 

 • Trả góp 100% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong thời gian 3,6,9 hoặc 12 tháng
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng từ ngày 01/04/2019

 

 

 • Trả góp 100% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong thời gian 3 hoặc 6 tháng
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian: Từ 08/04/2019 - 31/12/2019

 

 

 • Trả góp 100% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong thời gian lên đến 12 tháng.
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian: Từ 01/04/2019 

 

 • Trả góp 100% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong thời gian lên đến 12 tháng
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian: Từ 01/04/2019 đến 01/04/2020

 

 

 • Áp dụng tại các địa điểm đính kèm.
 • Trả góp 100% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong thời gian 6 tháng hoặc 9 tháng.
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian: Từ 01/04/2019 - 31/03/2020

 • Áp dụng tại các địa điểm đính kèm.
 • Trả góp 100% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong thời gian tối đa 12 tháng.
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 5.000.000 VND
 • Thời gian: Từ 01/01/2019 - 31/12/2019 

 • Thông tin về sản phẩm áp dụng và cách thức đăng ký trả góp chi tiết tại đây
 • Trả góp 100% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong thời gian tối đa 12 tháng.
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 5.000.000 VND
 • Thời gian: Từ 01/01/2019 - 31/12/2019 

 • Trả góp 100% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong thời gian tối đa 12 tháng
 • Phí chuyển đổi trả góp: 0.5%
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian: Từ 30/01/2019 - 30/01/2020

 

 • Áp dụng tại các địa điểm đính kèm.
 • Trả góp 100% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong thời gian tối đa 12 tháng.
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian: Từ 15/01/2019 - 20/12/2019 
 
 
 • Áp dụng tại các địa điểm đính kèm.
 • Trả góp 100% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong thời gian tối đa 12 tháng.
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian: Từ 15/01/2019 - 20/12/2019 

 • Áp dụng tại các địa điểm đính kèm.
 • Trả góp 100% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong thời gian tối đa 12 tháng.
 • Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian: Từ 15/01/2019 - 20/12/2019