Vietcombank tổ chức Hội nghị “Tập huấn Quy định và Quy trình nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ”

Sáng ngày 15/03/2018, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn Quy định và Quy trình nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ”. Hội nghị được tổ chức theo phương thức truyền hình trực tuyến với điểm cầu tại Trụ sở chính và các điểm cầu tại chi nhánh thuộc hệ thống truyền hình Hội nghị của Vietcombank. Tham dự Hội nghị có bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc; đại diện Ban Giám đốc các Chi nhánh; Lãnh đạo Phòng/ Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính, các Đơn vị sự nghiệp; Lãnh đạo VPĐD khu vực phía Nam; đại diện Lãnh đạo Phòng hành chính tại các Chi nhánh cũng như cán bộ các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính và các đơn vị trên toàn hệ thống.

Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết: công tác văn thư, lưu trữ đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và của Vietcombank. Làm tốt các công tác này góp phần nâng cao hiệu quả trong công cuộc cải cách hành chính nhà nước hiện nay nói chung và Vietcombank nói riêng. Hội nghị “Tập huấn Quy định và Quy trình nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ” của Vietcombank được tổ chức sẽ giúp các cán bộ tiếp cận những thay đổi trong việc soạn thảo văn bản, quản lý văn bản đi - đến và công tác lập hồ sơ công việc, lưu trữ tài liệu. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị trao đổi những vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc, thông qua đó để làm tốt nhiệm vụ của mình.

Bà Trần Thị Thanh Hà  - Phó Chánh Văn phòng TSC Vietcombank trình bày tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe bà Trần Thị Thanh Hà  - Phó Chánh Văn phòng TSC Vietcombank cập nhật các văn bản, quy định hiện hành về công tác văn thư, lưu trữ. Quy định và Quy trình nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ của Vietcombank được ban hành thay thế Quyết định số 174/QĐ-NHNT.VP ngày 10/10/2002 của Tổng Giám đốc về công tác văn bản và quản lý văn bản trong hệ thống Vietcombank. Quy trình và Quy định mới đã cập nhật và phù hợp với các chính sách, quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, NHNN và của Vietcombank; Quy định cụ thể và chi tiết hơn về công tác văn thư; Quy định chi tiết về công tác lưu trữ mà trong Quyết định 174 không đề cập đến, qua đó giúp công tác bảo quản, chỉnh lý tài liệu và tiêu hủy tài liệu được hoàn thiện hơn. Quy định và Quy trình được ban hành góp phần quản lý tập trung và thống nhất nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trong hệ thống Vietcombank.

Tại hội nghị, các đại biểu tại các chi nhánh cũng như Trụ sở chính đã trao đổi về những vướng mắc trong quá trình thực hiện qui định và qui trình nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và đã được Ban Lãnh đạo cũng như bộ phận nghiệp vụ tại TSC giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Phùng Nguyễn Hải Yến đã đánh giá cao hiệu quả của hội nghị cùng những nội dung do đại diện Văn phòng TSC trình bày và hướng dẫn các đơn vị trên toàn hệ thống một cách cụ thể, chi tiết để các đơn vị có cơ sở thực hiện theo đúng quy đinh. Hội nghị được tổ chức rất thành công và có ý nghĩa khi đã giải đáp được hầu hết những thắc mắc của các đơn vị, giúp các đơn vị triển khai tốt công việc, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng nỗ lực để góp phần vào thành công chung của hệ thống Vietcombank.

 VCB News

 

17/03/2018

 

Các tin tức khác