BẢO LÃNH

Theo yêu cầu của khách hàng, Vietcombank phát hành một cam kết bằng văn bản với một bên thứ ba do khách hàng chỉ định (bên thụ hưởng bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên thụ hưởng bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho Ngân hàng số tiền đã được trả thay.

Các loại bảo lãnh có thể phát hành:

 • Bảo lãnh vay vốn
 • Bảo lãnh thanh toán / Thư tín dụng dự phòng
 • Bảo lãnh dự thầu
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 • Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm
 • Bảo lãnh thanh toán tiền ứng trước (Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh hoàn trả tiền đặt cọc hoặc bảo lãnh tiền đặt cọc)
 • Bảo lãnh khoản tiền giữ lại (Bảo lãnh chất lượng công trình/ Bảo lãnh bảo hành/ Bảo lãnh bảo dưỡng)
 • Bảo lãnh đối ứng
 • Xác nhận bảo lãnh
 • Bảo lãnh du học
 • Các loại bảo lãnh khác pháp luật không cấm và phù hợp với thông lệ quốc tế

Khách hàng

Các doanh nghiệp có nhu cầu được bảo lãnh

Tiện ích của sản phẩm

 • Khách hàng sẽ giành được sự tin cậy của đối tác khi được bảo lãnh bởi một ngân hàng hàng đầu Việt Nam và có uy tín lâu năm trên toàn thế giới;
 • Với các sản phẩm bảo lãnh đa dạng, phong phú của Vietcombank, khách hàng có thể đáp ứng được mọi đòi hỏi về bảo lãnh của bên thứ ba;
 • Những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm tại Vietcombank luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng về thủ tục, các loại bảo lãnh và hình thức bảo lãnh phù hợp với mục tiêu và khả năng của khách hàng, tạo điều kiện tối đa để khách hàng có phương án bảo lãnh tối ưu nhất.
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.

Để sử dụng sản phẩm

Khách hàng phải đáp ứng đủ các điều kiện:

 • Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
 • Mục đích đề nghị Vietcombank bảo lãnh là hợp pháp;
 • Có khả năng tài chính, năng lực chuyên môn nếu cần thiết, để thực hiện nghĩa vụ đề nghị Vietcombank bảo lãnh;
 • Trường hợp khách hàng là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài thì ngoài các điều kiện nêu trên phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam;
 • Trường hợp giao dịch bảo lãnh có khả năng phát sinh rủi ro tín dụng cho Vietcombank thì ngoài các điều kiện trên, khách hàng phải đáp ứng đủ điều kiện như khi vay vốn theo Quy định của Vietcombank về cho vay đối với khách hàng.

Tùy từng giao dịch, Vietcombank có thể áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ của khách hàng đối với bên bảo lãnh. Quý khách có thể lựa chọn một trong các hình thức bảo đảm sau:

 • Ký quỹ bằng tiền
 • Bảo đảm bằng Sổ tiết kiệm Vietcombank
 • Khoanh/ghi nợ tài khoản của khách hàng tại Vietcombank
 • Cầm cố/ thế chấp tài sản
 • Bảo lãnh của bên thứ ba
 • Tín chấp
 • Các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật

Biểu phí áp dụng

Theo biểu phí hiện hành của Vietcombank (xem tại đây)

Mẫu biểu áp dụng

Đơn xin bảo lãnh bảo hành
Đơn xin bảo lãnh đối ứng
Đơn xin bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Đơn xin bảo lãnh tiền ứng trước
Đơn xin bảo lãnh dự thầu
Đơn xin bảo lãnh thanh toán
Tờ khai thông tin khách hàng
 

Liên hệ

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, Quý Khách hàng hãy liên hệ với một trong các chuyên viên của Chúng tôi để Chúng tôi được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm cho Quý Khách (xem tại đây)