Mẫu đơn dự tuyển

Tải mẫu đơn tuyển dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam: